Afbestillingsregler

Individuelle reservationer 1-6 værelser

Værelse kan afbestilles senest 72 timer før ankomst. Ved senere afbestilling betragtes det som ”no-show” og den bekræftede pris for hele opholdet vil blive opkrævet.

Afbestillingsregler er gældende medmindre andet er anført i din bekræftelse for konferencer, kurser, møder, festarrangementer, individuelle reservationer i messeperioder.

•  Indtil 3 måneder før: Intet gebyr
•  Mellem 30 og 90 dage før: 50 % af den bekræftede pris
•  Mellem 10 og 29 dage før: 75 % af den bekræftede pris
•  Mindre end 10 dage før: 100 % af den bekræftede pris

Antallet af personer kan reduceres indtil 10 dage før arrangementets start, dog højest med 10% af hele arrangementet.