Personopplysningspolicy for behandling av gjeste-, kunde- og leverandørinformasjon for Hotel Dania

1. Databehandler

Hotel Dania er behandlingsansvarlig.

Hotel Dania kontaktinformasjon er:

Hotel Dania, Torvet 5, 8600 Silkeborg, Danmark. Kontaktpersoner: Teresa Jørgensen.

Hotel Dania håndterer all personlig informasjon i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning.

Hotel Dania inngår avtaler med gjester, kunder og leverandører for levering - kjøp og salg - av ulike tjenester og produkter.

Når en gjest / kunde bestiller og kjøper en eller flere av Hotel Danias tjenester, og som en del av dette sender sin personlige informasjon til Hotel Dania, gir han også sitt samtykke til at gjestens / kundens / leverandørens personlige data blir behandlet av Hotel Dania.

Det samme gjelder med hensyn til personlig informasjon som leverandører til Hotel Dania gir til Hotel Dania i forbindelse med innlevering av tilbud eller inngåelse av avtaler med Hotel Dania.

2. Hotel Dania innsamling av personopplysninger

Personlig informasjon samles inn av Hotel Dania som følger:

 • Når en gjest / kunde - eller en representant for dette - velger å innhente tilbud på og / eller kjøpe en av Hotel Danias tjenester / produkter, eller når en leverandør sender tilbud eller selger produkter eller tjenester til Hotel Dania.
 • Fra B2B-markedet.
 • Gjennom nettlesercookies og web beacons.
 • I forbindelse med bruk av Hotel Dania digitale tjenester.
 • Ved å delta i Hotel Dania kunde- / lojalitetsprogram og ved å abonnere på Hotel Dania nyhetsbrev.
 • Fra leverandører av sosiale medier, reklame og analyse samt offentlige poster.
 • Når leverandører inngår avtaler med Hotel Dania eller sender inn tilbud til Hotel Dania.

Innsamling og behandling av personopplysninger, jf. Ovenfor, vil alltid skje i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning.

3. Informasjon som Hotel Dania samler

Hotel Dania samler inn følgende personlige opplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og annen vanlig ikke-personlig identifiserbar personlig informasjon.
 • Betalingskortinformasjon - vanligvis som en garanti for en reservasjon og for betaling av oppholdet.
 • Demografisk informasjon.
 • Kjøpshistorikk inkludert bruk av Hotel Dania-appen og / eller andre digitale tjenester.
 • Bruk av Hotel Dania kunde- / lojalitetsprogram.
 • Informasjon fra Hotel Dania kundeundersøkelser.
 • Informasjon fra eventuelle konkurranser som tilbys.
 • Informasjon fra Hotel Dania sosiale medier og andre digitale plattformer som tilhører Hotel Dania
 • Nettleserinformasjon.
 • Informasjon om gjestens / kundens selskap og relevante kontaktpersoner.
 • Informasjon om leverandørers virksomhet samt informasjon om relevante kontakter og nøkkelpersoner, inkludert nøkkelkontoer.

En gjest- / kundeleverandør kan frivillig og etter eget valg gi Hotel Dania ytterligere personlig informasjon som han mener kan være relevant for Hotel Danias service / betjening av gjesten / kunden / leverandøren, eller som vedkommende mener burde være gitt av sikkerhetsmessige årsaker.

Dette kan f.eks. være informasjon om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Spesielle matpreferanser
 • Annen helse- eller medisinsk informasjon

Hvis en gjest / kunde / leverandør frivillig og alene valg velger å gi slik informasjon, oppfatter Hotel Dania dette som et samtykke fra gjesten til å kunne registrere seg og lagre dem på gjestenes reservasjon for å gi gjesten den mest optimale servicen under oppholdet på hotellet. Derfor brukes denne sensitive informasjonen om vedkommende med fullt skjønn.

I tillegg til informasjonen som Hotel Dania mottar direkte fra gjester / kunder / leverandører, vil Hotel Dania i noen tilfeller samle inn eller behandle tilleggsinformasjon som Hotel Dania har mottatt fra tredjeparter, f.eks. et reisebyrå, en annen formidler eller en ansatt i selskapet der den registrerte er ansatt.

Når dette er tilfelle, er den aktuelle tredjeparten forpliktet til å informere de aktuelle gjestene / kundene / leverandørene om Hotel Danias vilkår og betingelser og Hotel Danias personopplysningspolicy. Det er også den aktuelle tredjeparts ansvar å sikre at det er nødvendig juridisk grunnlag for innsamling og behandling av den aktuelle informasjonen, inkludert innhenting av nødvendig samtykke til behandling av sensitiv informasjon.

4. Betaling med debetkort  

Hotel Dania bruker DIBS www.dibs.dk (Nets), for innløsning av betaling med debet- og kredittkort. DIBS og Hotel Dania er godkjent og sertifisert av bankenes betalingssystem (www.pbs.dk).

For bestillinger og bestillinger bruker Hotel Dania informasjonen som er gitt av gjesten / kunden / leverandøren i opptil 6 måneder, hvoretter informasjonen blir slettet.

I tillegg til å håndtere bestillingen, brukes informasjonen som er gitt bare hvis en gjest / kunde / leverandør f.eks. kontakte deg med spørsmål eller hvis det er feil i bestillingen og / eller betalingen.

5. Hva er formålet med innsamling og behandling?

Hotel Dania samler kun inn personlig informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalene som er inngått med gjester / kunder / leverandører om levering av tjenester, f.eks. en overnatting, eller kjøp / salg av produkter eller tjenester.

Det er innholdet / tjenestekarakteren til den enkelte avtalen som bestemmer hvilke personopplysninger Hotel Dania samler inn og behandler, og som bestemmer formålet med innsamlingen.

Formålet med innsamling og behandling av personopplysninger vil primært være:

 • Behandling av gjest / kunde bestilling og kjøp av Hotel Dania tjenester.
 • Behandling av leverandørers tilbud - og salg - av produkter og tjenester
 • Kontakt gjesten / kunden før, under eller etter oppholdet.
 • Oppfyllelse av gjestenes / kundens forespørsel om tilbud eller kjøp av tjenester.
 • Forbedring og utvikling av Hotel Dania-tjenester.
 • Tilpasning av Hotel Dania markedsføring og annen kommunikasjon.
 • Analyse av gjestenes / kundenes / leverandørenes brukeratferd og markedsføring mot disse
 • Tilpasning av Hotel Dania-partnernes kommunikasjon og markedsføring til gjester / kunder / leverandører.
 • Administrasjon av gjestenes / kundenes / leverandørens forhold til Hotel Dania, inkludert eventuell deltakelse i Hotel Danias kunde- / lojalitetsprogram.
 • Overholdelse av lovkrav, f.eks. krav om å registrere overnattende gjester i samsvar med utlendingsloven og passordren.

6. Juridisk grunnlag - det juridiske grunnlaget - for behandlingen

Hotel Dania vil oftest behandle personopplysninger fordi det er nødvendig å oppfylle en avtale med Hotel Dania som du er gjest / kunde eller leverandør til. Dette kan for eksempel være i forbindelse med hotellopphold, møter og / eller håndtering og oppfyllelse. av samarbeid og leverandøravtaler.

I tillegg vil Hotel Dania behandle personlig informasjon i forbindelse med bestilling før en overnatting, avholdelse av møter, fester, konferanser etc. så vel som før inngåelse av leverandøravtaler.

I noen tilfeller vil Hotel Danias behandling av personopplysninger finne sted som en del av Hotel Dania som forfølger en legitim / faktisk interesse som går foran interessene til gjesten / kunden / leverandøren (den registrerte).

En slik legitim interesse kan for eksempel være utarbeidelse av statistikk, kundeundersøkelser, markedsføring og analyse av generell gjeste- / kundeatferd, som generelt er ment å forbedre opplevelsen på Hotel Dania og kvaliteten på Hotel Dania-tjenester og -produkter.

Hvis en gjest / kunde i forbindelse med oppholdet / besøket på Hotel Dania oppgir spesielle personlige preferanser eller hensyn, inkludert f.eks. helseinformasjon, funksjonshemming, religiøs tro eller lignende, Hotel Dania bruker kun informasjonen for å sikre at gjestenes / kundens personlige preferanser, din helse osv. blir tatt i betraktning.

I noen situasjoner mottar Hotel Dania personlig informasjon fra tredjeparter, f.eks. et reisebyrå, et agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebestillinger. Når dette skjer, er den aktuelle tredjeparten pålagt å informere gjestene / kundene / leverandørene om Hotel Danias vilkår og betingelser og innholdet i denne personopplysningspolicyen.

Hotel Dania er videre ved lov, jf. Ovenfor under pkt. 5, kreves for å registrere ulike opplysninger om overnattende gjester. Denne informasjonen må lagres i minst ett år og maksimalt to år.

7. Den registreredes rettigheter

I henhold til reglene i personopplysningsforordningen har de registrerte (kunder / gjester / leverandører) forskjellige rettigheter.

 • En registrert har når som helst rett til å få innsikt i hvilke personopplysninger Hotel Dania behandler om den registrerte.
 • En registrert har rett til å få den personlige informasjonen som Hotel Dania har om den registrerte korrigert og oppdatert når som helst.
 • En registrert har rett til å slette de personlige dataene som Hotel Dania har om den registrerte når som helst. Hvis en registrert ber om sletting, vil all informasjon som Hotel Dania ikke er lovpålagt å lagre, bli slettet. Sletting av den registreredes informasjon kan i noen tilfeller bety at Hotel Dania ikke kan oppfylle noe avtaler inngått eller gi visse tjenester til den registrerte.

Hvis noe av informasjonen som Hotel Dania har om den registrerte er gitt på grunnlag av den registreredes samtykke, har han eller hun rett til å trekke tilbake samtykke når som helst, noe som betyr at informasjonen slettes eller ikke lenger brukes av Hotel Dania. dette gjelder ikke informasjon, jf. ovenfor som Hotel Dania er juridisk forpliktet til å lagre.

Muligheten for å trekke tilbake anmodning om sletting osv. kan imidlertid være begrenset til beskyttelse av personvernet til andre personer, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter så som f.eks. med hensyn til muligheten for å håndheve potensielle juridiske krav.

Den registrerte kan når som helst be Hotel Dania skriftlig om å få en oversikt over og en kopi av personopplysningene til den registrerte som ligger i Hotel Dania.

En skriftlig forespørsel om dette må være undertegnet av den registrerte og inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Den registrerte kan også kontakte Hotel Dania hvis den registrerte mener at hans personopplysninger blir behandlet i strid med loven eller i strid med andre juridiske forpliktelser, f.eks. avtalen / kontrakten den registrerte har med Hotel Dania.

Skriftlig forespørsel sendes til Hotel Dania, se kontaktinformasjon ovenfor under pkt. 1

Så langt det er mulig vil Hotel Dania sende dette til den registreredes postadresse innen 1 måned etter mottakelse av den registreredes skriftlige forespørsel.

Hvis den registrerte ber om korrigering og / eller sletting av hans personlige data, vil Hotel Dania vurdere om vilkårene for forespørselen er oppfylt, i hvilket tilfelle Hotel Dania vil gjennomføre endringer eller sletting så snart som mulig.

Hotel Dania forbeholder seg retten til å avvise forespørsler som har karakter av trakasserende gjentakelse eller som krever uforholdsmessige tekniske tiltak (f.eks. Utvikling av et nytt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen av personopplysningene til andre registrerte, eller i andre situasjoner der det vil være uforholdsmessig ressurskrevende eller veldig komplisert for å imøtekomme forespørselen.

Sikkerhet og deling av personlig informasjon

Hotel Dania beskytter den registreredes personlige data og har etablert retningslinjer som beskytter den registreredes personlige data mot uautorisert publisering og mot uautorisert tilgang eller kunnskap om dem.

Bare de personene / ansatte på Hotel Dania som i kraft av sin jobbfunksjon trenger personopplysningene til de registrerte har tilgang til dette.

Hotel Dania sjekker kontinuerlig at det ikke er uautorisert tilgang til de registrerte personopplysningene.

Hotel Dania tar kontinuerlig sikkerhetskopi av den registrerte personlige informasjonen.

I tilfelle et sikkerhetsbrudd der det er høy risiko for misbruk av de registreredes personopplysninger, inkludert f.eks. identitetstyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller annen form for misbruk, vil Hotel Dania varsle de registrerte om sikkerhetsbruddet så snart som mulig.

Hotel Danias sikkerhetsprosedyrer blir kontinuerlig gjennomgått og oppdatert i forhold til den teknologiske utviklingen.

Hotel Dania bruker en rekke eksterne leverandører av IT-tjenester, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Hotel Dania inngår løpende databehandleravtaler med alle Hotel Dania-leverandører, der det også sikres i forhold til eksterne databehandlere at de opprettholder et nødvendig og høyt beskyttelsesnivå med hensyn til registrerte personopplysninger.

For å oppfylle avtaler med de registrerte og for å møte behovene til gjester og kunder, deles valgt personlig informasjon med eksterne leverandører som restauranter, hoteller osv.

Hotel Dania deler og videreformidler også personopplysningene til de registrerte personene i gruppen, inkludert søsterselskaper. Formålet med denne delingen er å kunne gi gjesten / kunden den beste servicen og servicen, uavhengig av hvilket hotell eller avdeling i Small Danish Hotels gjesten / kunden bruker.

Hotel Dania er i noen tilfeller juridisk forpliktet til å utlevere personopplysninger eller forpliktet til å gjøre det som et resultat av en beslutning fra en offentlig myndighet.

Hotel Dania sletter din personlige informasjon når Hotel Danias juridiske forpliktelse opphører eller når formålet med å samle inn og behandle informasjonen ikke lenger er til stede

10. kjeks

Når du bruker nettstedet vårt, blir noe informasjon registrert via en informasjonskapsel, som er en liten fil som er lagret på datamaskinen din. Med en informasjonskapsel kan vi registrere dine valg og oppføringer, og deretter kan nettstedet vårt gjenkjenne datamaskinen din.
En informasjonskapsel er ikke farlig for datamaskinen din og inneholder kanskje ikke virus. Den oppdager bare at du tidligere har besøkt nettstedet vårt fra datamaskinen din. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i internettinnstillingene.
Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan se hvor medlemmer og besøkende kommer fra. Dette gjør at vi kan målrette informasjon og markedsføring slik at den blir mest mulig relevant for deg.
Les her hvordan du sletter eller blokkerer informasjonskapsler: minecookies.org/cookiehandtering

Lagring og registrering av informasjonen din

Informasjonen du gir til Hotel Dania er beskyttet. Dette betyr at vi aldri videreselger eller avslører informasjonen din uten ditt klare samtykke.
Vi lagrer bare informasjonen du trenger, basert på dine valg. Hvis du for eksempel registrerer deg for en tjeneste som krever en e-postadresse, lagrer vi den.

11. Klage

Klager på Hotel Dania-behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 - E-POST dt@datatilsynet.dk