Personvernregler for behandling av gjest, kunde og leverandørinformasjon for Hotel Dania

1. data Controller

Hotel Dania er datakontrolleren.

Hotell Dania kontaktinformasjon er:

Hotel Dania, Torvet 5, 8600 Silkeborg, Danmark. Kontaktpersoner: Teresa Jørgensen.

Hotel Dania håndterer all personlig informasjon i samsvar med gjeldende personopplysninger.

Hotel Dania inngår avtale med gjester, kunder og leverandører for levering - kjøp og salg - av ulike tjenester og produkter.

Når en gjest / kunde bestiller og kjøper en eller flere av Hotel Danias tjenester, og som en del av dette, sender sin personlige informasjon til Hotel Dania, gir dette også sitt samtykke til gjestens / kundens / leverandørens personlige opplysninger som behandles av Hotel Dania.

Det samme gjelder alle personopplysninger som leverandører til Hotel Dania sender til Hotel Dania i forbindelse med innlevering av tilbud eller inngåelse av avtaler med Hotel Dania.

2. Hotel Dania innsamling av personopplysninger

Personlig informasjon er samlet av Hotel Dania på følgende måte:

 • Når en gjest / kunde - eller en representant av det - velger å samle inn tilbud og / eller kjøpe et av Hotel Danias tjenester / produkter, eller når en leverandør sender eller selger produkter eller tjenester til Hotel Dania.
 • Fra B2B markedet.
 • Gjennom nettleserkakene og web beacons.
 • I forbindelse med bruk av Hotel Dania digitale tjenester.
 • Ved å delta i Hotel Dania kunde / lojalitetsprogram og ved abonnement på Hotel Dania nyhetsbrev.
 • Fra sosiale medier, reklame og analyseleverandører samt offentlige poster.
 • Når leverandører inngår avtaler med Hotel Dania eller tilby tilbud til Hotel Dania.

Innsamling og behandling av personopplysninger, jf. Ovennevnte, vil alltid finne sted i samsvar med gjeldende personopplysningslover.

3. Informasjon som Hotel Dania innsamler

Hotel Dania samler inn følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og andre vanlige ikke-personlige data.
 • Betalingskort detaljer - vanligvis som en garanti for en reservasjon og for betaling av opphold.
 • Demografisk informasjon.
 • Kjøp historie inkludert også bruk av Hotel Dania app og / eller andre digitale tjenester.
 • Bruken av Hotel Dania kunde / lojalitetsprogram.
 • Informasjon fra Hotel Dania kundeundersøkelser.
 • Informasjon fra alle konkurranser som tilbys.
 • Informasjon fra Hotel Dania sosiale medier og andre digitale plattformer som tilhører Hotel Dania
 • Browser Information.
 • Informasjon om gjestenes / kundens virksomhet og relevante kontakter.
 • Informasjon om leverandørens virksomhet og informasjon om relevante kontakter og nøkkelpersoner, inkludert nøkkelkontoer.

En gjest- / kundeleverandør kan, frivillig og etter eget skjønn, gi Hotel Dania tilleggsinformasjon som han / hun anser for å være av betydning for Hotel Danias tjeneste / tjeneste til gjesten / kunden / leverandøren, eller at den aktuelle personen mener at det skal gis av sikkerhetshensyn.

Dette kan f.eks. vær informasjon om:

 • Handicap
 • allergi
 • Spesielle matinnstillinger
 • Annen helse- eller medisininformasjon

Hvis en gjest / kunde / leverandør frivillig og alene valg velger å gi slik informasjon, vurderer Hotel Dania dette som samtykke fra gjesten for å kunne registrere og lagre dem på gjestenes reservasjon for å gi gjestene den mest optimale tjenesten under oppholdet på hotellet. Derfor er disse sensitive opplysninger om personen brukt på full skjønn.

I tillegg til informasjonen som Hotel Dania mottar direkte fra gjester / kunder / leverandører, vil Hotel Dania i noen tilfeller innhente eller behandle tilleggsinformasjon mottatt av Hotel Dania fra tredjepart, for eksempel. et reisebyrå, en annen mellommann eller en ansatt i selskapet der den registrerte er ansatt.

Når dette er tilfelle, er den aktuelle tredjepart forpliktet til å informere de berørte gjestene / kunder / leverandører om Hotel Dania vilkår og betingelser og Hotel Danias personopplysninger. Det er også den berørte tredjepart å påse at det er nødvendig juridisk grunnlag for innsamling og behandling av informasjonen, herunder innhenting av opplysninger. samtykke til behandling av sensitiv informasjon.

4. Betaling med betalingskort

Hotel Dania bruker DIBS www.dibs.dk (Nets), for å innløse betalinger med betaling og kredittkort. DIBS og Hotel Dania er godkjent og sertifisert av bankens betalingssystem (www.pbs.dk).

For bestillinger og bestillinger lagrer Hotel Dania informasjonen som tilbys av gjesten / kunden / leverandøren i opptil 6 måneder, hvorefter informasjonen slettes.

I tillegg til å håndtere bestillingen, er informasjonen som er gitt kun brukt hvis en gjest / kunde / leverandør, for eksempel. Spør deg om spørsmål eller om det er feil i bestillingen og / eller betalingen.

5. Hva er formålet med samlingen og behandlingen?

Hotel Dania samler kun personlig informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalene inngått med gjester / kunder / leverandører for levering av tjenester, for eksempel. en overnatting, eller kjøp / salg av produkter eller tjenester.

Naturen / tjenesten til den enkelte avtale bestemmer hvilke personlige data Hotel Dania samler og prosesser, og som bestemmer formålet med samlingen.

Formålet med innsamling og behandling av personopplysninger vil primært være:

 • Behandling av gjester / kunders bestilling og kjøp av Hotel Dania-tjenester.
 • Behandling av leverandørers tilbud på - og salg - av produkter og tjenester
 • Kontakt til gjesten / kunden før, under eller etter oppholdet.
 • Oppfyllelse av gjestenes / kundens forespørsel om tilbud eller kjøp av tjenester.
 • Forbedring og utvikling av Hotel Dania tjenester.
 • Tilpasning av Hotel Dania markedsføring og annen kommunikasjon.
 • Analyse av gjester / kunder / leverandører brukeradferd og markedsføring mot disse
 • Tilpasning av Hotel Danias partnere kommunikasjon og markedsføring til gjester / kunder / leverandører.
 • Administrasjon av gjester / kunder / leverandørers forhold til Hotel Dania, inkludert eventuell deltakelse i Hotel Dania kunde / lojalitetsprogram.
 • Overholdelse av juridiske krav, f.eks. krav om å registrere overnattingsgjester i henhold til utlendingsloven og passordet.

6. Juridisk - det juridiske grunnlaget - for behandlingen

Hotel Dania vil oftest behandle personopplysninger fordi det er nødvendig å inngå en avtale med Hotel Dania, hvor du er gjest / kunde eller leverandør, en fest. Dette kan for eksempel være i forbindelse med hotelllopp, møteoppgjør og / eller håndtering og oppfyllelse av samarbeid og leverandøravtaler.

I tillegg vil Hotel Dania behandle personopplysninger i forbindelse med booking før overnatter, gjennomføre møter, bedrifter, konferanser etc. og før du inngår leverandøravtaler.

I noen tilfeller vil Hotel Danias behandling av personopplysninger finne sted som en del av Hotel Dania som forfølge en legitim / saklig interesse som går foran gjestenes / kundens / leverandørens (den registrerte) interessen.

En slik legitim interesse kan for eksempel være produksjon av statistikk, kundeundersøkelser, markedsføring og analyse av generell gjest / kundeadferd, som har til hensikt å generelt forbedre opplevelsen på Hotel Dania og kvaliteten på Hotel Dania tjenester og produkter.

Hvis en gjest / kunde i forbindelse med oppholdet / besøket på Hotel Dania informerer spesielle personlige preferanser eller overvejelser, inkludert for eksempel. helseinformasjon, funksjonshemming, religiøs tro eller liknende, bruker Hotel Dania kun informasjonen for å sikre at gjestenes / kundens personlige preferanser, helsen etc. er tatt i betraktning.

I noen tilfeller mottar Hotel Dania personopplysninger fra tredjepart, for eksempel. et reisebyrå, en agent eller lignende, inkludert i forbindelse med gruppebestillinger. Når dette skjer, er det nødvendig med tredjepart å informere gjestene / kunder / leverandører om Hotel Dania vilkårene og innholdet i denne personopplysningspolitikken.

Hotel Dania er videre ved lov, jfr. 5, kreves for å registrere ulike opplysninger om overnattingsgjester. Denne informasjonen må oppbevares i minst ett år og ikke mer enn to år.

7. Den registreres rettigheter

I henhold til reglene i Personopplysningsforskriften har de registrerte (kunder / gjester / leverandører) forskjellige rettigheter.

 • En registrer har til enhver tid rett til å få innblikk i hvilke personlige data Hotel Dania behandler den registrerte.
 • En registrar har rett til når som helst å få rettet opp og oppdatert personopplysningene som Hotel Dania har om den registrerte.
 • En registrar har til enhver tid rett til å slette den personlige informasjonen som Hotel Dania har om den registrerte. Hvis en registrant ber om sletting, slettes all informasjon som Hotel Dania ikke er lovforpliktet til å slette. En sletting av registrerte opplysninger kan i noen tilfeller bety at Hotel Dania ikke kan oppfylle noen. avtaler eller gi bestemte tjenester til den registrerte.

Hvis noen av informasjonen fra Hotel Dania om den registrerte er gitt på grunnlag av den registrerte samtykke, har dette rett til når som helst å trekke tilbake samtykket, noe som betyr at informasjonen slettes eller ikke lenger brukes av Hotel Dania. Dette gjelder ikke informasjon, jf. ovenfor, da Hotel Dania er lovlig forpliktet til å lagre.

Muligheten til å be om en forespørsel om sletting etc. Det kan imidlertid være begrenset for beskyttelse av personers personvern, for forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter, og for eksempel for muligheten for å håndheve potensielle juridiske krav.

Den registrerte kan til enhver tid skriftlig spør Hotel Dania for å få oversikt og en kopi av personopplysningene til den registrerte som Hotel Dania har.

En skriftlig forespørsel om dette må være signert av den registrerte og inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Den registrerte kan også kontakte Hotel Dania dersom den registrerte anser at hans personopplysninger behandles i strid med loven eller i strid med andre rettslige forpliktelser, f.eks. avtalen / kontrakten den registrerte har med Hotel Dania.

Skriftlig forespørsel må sendes til Hotel Dania, se kontaktinformasjon ovenfor under varen. 1

Hotel Dania sender dette til den registrerte persons postadresse, så langt som mulig innen 1 måneder etter mottak av den registrerte skriftlige forespørselen.

Hvis den registrerte ber om korreksjon og / eller sletting av hans personopplysninger, vil Hotel Dania vurdere om vilkårene for forespørselen er oppfylt, og Hotel Dania vil da gjøre endringer eller slettelser så snart som mulig.

Hotel Dania forbeholder seg retten til å nekte forespørsler som har karakter av trakassering eller som krever uforholdsmessige tekniske tiltak (som for eksempel utvikling av et nytt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen av personopplysninger fra andre registrerte eller i andre situasjoner der det kan være. være uforholdsmessig ressursintensiv eller svært komplisert for å møte forespørselen.

Sikkerhet og deling av personopplysninger

Hotel Dania beskytter den registrerte personlige opplysninger, og har etablert retningslinjer som beskytter den registrerte personopplysninger fra uautorisert avsløring og mot uautorisert tilgang eller kunnskap om dem.

Bare de personer / ansatte på Hotel Dania som, på grunn av deres stillingsfunksjon, trenger de registrerte personopplysninger har tilgang til dette.

Hotel Dania kontrollerer kontinuerlig at det ikke er uautorisert tilgang til de registrerte personopplysninger.

Hotel Dania oppdaterer kontinuerlig de registrerte personopplysningene.

I tilfelle brudd på sikkerheten, der det er stor risiko for misbruk av de registrerte personopplysninger, inkludert for eksempel identitetstyveri, økonomisk tap, omdømme tap eller annet misbruk, vil Hotel Dania varsle opplysningene om overtredelsen så snart som mulig

Hotel Danias sikkerhetsprosedyrer blir regelmessig gjennomgått og oppdatert i forhold til den teknologiske utviklingen.

Hotel Dania bruker en rekke eksterne leverandører av IT-tjenester, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Hotel Dania inngår regelmessig databehandlingsavtaler med alle Hotel Dania-leverandører, og sikrer dermed at de i forhold til eksterne dataprosessorer opprettholder et nødvendig og høyt beskyttelsesnivå med hensyn til de registrerte personopplysninger.

For å kunne møte avtaler med de registrerte og for å imøtekomme gjestene og kundenes behov, deler utvalgte personlige data med eksterne leverandører som restauranter, hoteller, etc.

Hotel Dania deler og opplyser også de registrerte personopplysninger internt i konsernet, blant annet til søsterselskaper. Formålet med denne delingen er å kunne gi gjestene / kunden den beste servicen og servicen, uansett hvilket hotell eller avdeling i Små Dansk Hotels gjest / kunde bruker.

Hotel Dania er i noen tilfeller juridisk forpliktet til å videresende personlige opplysninger eller kreves for å gjøre det som et resultat av en beslutning fra en offentlig myndighet.

Hotel Dania sletter dine personlige data når Hotel Danias juridiske forpliktelse opphører, eller når formålet med innsamling og behandling av informasjonen ikke lenger er tilstede

10. kjeks

Når du bruker nettstedet vårt, blir det registrert noe informasjon via en informasjonskapsel, som er en liten fil som er lagret på datamaskinen. Med en informasjonskapsel kan vi registrere dine valg og oppføringer, og senere kan nettstedet vårt gjenkjenne datamaskinen din.
En informasjonskapsel er ikke farlig for datamaskinen din, og den kan ikke inneholde virus. Det registrerer bare at du tidligere har besøkt nettstedet vårt fra datamaskinen. Du kan slette informasjonskapsler når som helst i nettverksinnstillingene dine.
Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan se hvor medlemmer og besøkende kommer fra. Dermed kan vi målrette informasjon og markedsføring slik at det blir mest relevant for deg.
Les her hvordan du sletter eller blokkerer informasjonskapsler: mycookies.org/cookiehandtering

Lagring og registrering av dine opplysninger

Informasjonen du oppgir til Hotel Dania er beskyttet. Dette betyr at vi aldri vil videreselge eller avsløre din informasjon uten ditt klare samtykke.
Vi lagrer bare informasjonen som kreves fra ditt valg. Hvis du registrerer deg for en tjeneste som krever en e-postadresse, lagrer vi den.

11. Klage

Klager om Hotel Dania behandling av personopplysninger kan gjøres til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5 1300 COPENHAGEN K, PHONE 3319 3200 - E-POST dt@datatilsynet.dk