Avbestillingsregler

Individuelle reservasjoner 1-6 rom

Rommet kan avbestilles senest 72 timer før ankomst. Ved avbestilling senere, vil det bli ansett som et "manglende oppmøte", og den bekreftede prisen for den første natten vil bli belastet.

Gruppereservasjoner 7+ rom

Avbestillingsregler gjelder med mindre annet er oppgitt i din bekreftelse for konferanser, kurs, møter, festarrangementer, individuelle reservasjoner i messeperioder.

• Opptil 3 måneder før: Ingen gebyr
• Mellom 30 og 90 dager før: 50% av den bekreftede prisen
• Mellom 10 og 29 dager før: 75% av den bekreftede prisen
• Mindre enn 10 dager før: 100% av den bekreftede prisen

Antall personer kan reduseres opptil 10 dager før arrangementets start, men ikke mer enn 10%