Avbestillingsregler

Individuelle reservasjoner 1-6 rom

Rom kan avbestilles senest 72 timer før ankomst. Ved senere avbestilling regnes det som "no-show", og den bekreftede prisen for hele oppholdet vil bli belastet.

Avbestillingsregler gjelder med mindre annet er oppgitt i din bekreftelse for konferanser, kurs, møter, festarrangementer, individuelle reservasjoner i messeperioder.

• Opptil 3 måneder før: Ingen gebyr
• Mellom 30 og 90 dager før: 50% av den bekreftede prisen
• Mellom 10 og 29 dager før: 75% av den bekreftede prisen
• Mindre enn 10 dager før: 100% av den bekreftede prisen

Antall personer kan reduseres inntil 10 dager før arrangementets start, men med maksimalt 10 % av hele arrangementet.